ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ Μ.Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 996807484 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 156659601000


Προς κατασκευή - 24 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Copyright © 2022 Δούκας Μ.Α.Ε.